Onderhoud
Western Service & Maintenance heeft een compleet pakket onderhoudscontracten samengesteld voor alle typen en merken airconditioningsystemen. Zo kunnen wij een contract aanbieden dat op maat is gemaakt voor het betreffende type installatie en zijn gebruikersfunctie. In de meeste contracten zijn groot en klein onderhoud opgenomen en de verplichte F-gassen controles geïntegreerd. Er kan ook gekozen worden voor een "Quick Response Module". Hiermee verplicht Western Service & Maintenance zich om binnen 8, 6 of zelfs 4 uur na het melden van een storing op het project aanwezig te zijn. 

Conditiemeting comform NEN 2767
Voor het beoordelen van oudere installaties, de zogenaamde nul-metingen, wordt steeds meer gebruik gemaakt van de NEN2767 “Conditiemeting van bouw- en installatiedelen”. Deze norm biedt de mogelijkheid van persoonsonafhankelijke registratie van de conditie van onroerend goed. Western Service & Maintenance kan hieraan invulling geven met een op maat gemaakte rapportage van uw airconditioning- of warmtepompsysteem. Hierbij kijken wij naar zowel het preventief onderhoud als de te verwachten reparatiekosten. U krijgt zo een helder inzicht in een (meerjaren) begroting.